Начало Цели Участници План Публикации Новини
   
   

Цели

Основната цел на проекта U*NIGHT е да подобри общественото възприемане на учените и тяхната професия и да насърчи младите хора в България да изберат научно-техническа кариера. В рамките на европейската стратегия за изграждане на общество на знанията, проектът е насочен към необходимостта от увеличаване на учените в Европа и поощряване интереса на младите хора и обществото към научната работа и професия.

За реализиране на основната цел на проекта са определени следните подцели :

 • да се подобри отношението на обществото и най-вече на младите към учените като професионалисти и личности;
 • да се подобри общественото разбиране за приноса на учените в социалното и икономическото развитие;
 • да се насочат повече млади хора към кариера в науката.

За да се осъществят посочените цели и да се привлече по-широка публика в България, в проекта U * NIGHT е предвидена комуникационна стратегия с национален и регионален обхват. Проектът ще се опита да предаде две важни съобщения: „Учените са `нормални хора` със своите собствени интереси/увлечения, хобита и таланти” и „Европейците трябва да се гордеят със своите научни традиции”. Проектът ще бъде ориентиран на първо място към младите хора – деца и студенти, а на второ – към техните родители и обществото като цяло.

Мероприятията към проекта ще се проведат на Деня на независимостта в България. На тази празнична вечер проектът ще предостави на българите много възможности да празнуват с учените. С подкрепата на Съюза на Учените в България и Съюза на Физиците в България на мероприятията по проекта в 4 български града – София, Русе, Варна и Стра Загора, и 5 университета ще бъдат представени на публиката учени от две много важни в днешно време области – технология и физика.

В рамките на проекта ще се проведат в София, Варна, Русе и Стара Загора:

 • Парти в университета
 • Детска забава с учени
 • Постижения на учените – включва изложби за постижения на учени и прожектиране на филми.
 • Научно кафене – ще дадае възможност на учени и бизнесмени да се срещнат и дискутират с участниците по въпроси от науката, техниката и тяхната кариера
 • Посещение на университетски лаборатории и музеи
 • Разпространение на реклама – предаването Хай Тек по Нова Телевизия ще включи 2 предавания за Нощта на учените 2006.

За изпълнението на целите на проекта ще допринесе участието на университети в София, Русе, Варна и Стара Загора, които като членове на българска мрежа от центрове за мобилност на учените с а натрупали опит в проекта FP 6 в рамките на инициативата „Учени в Европа” 2005. Изграждането на тази мрежа е българското участие в ERA - MORE – европейската мрежа от центрове за мобилност в рамките на статегията за мобилност на ЕС.

Резюме на проекта

Като продължение на дейностите, посветени на учените през 2005 година, Европейската комисия инициира организирането в цяла Европа на Европейска нощ на учените на 22 септември 2006 година .

Целта на всички прояви е да представят учените в по-различна светлина от тази, в които обществеността обикновено ги вижда и възприема – пред научна апаратура или компютри, в лаборатории и научни зали или на конференции и симпозиуми... Важно е хората да имат възможност да разговарят с учените, да се запознаят с тяхната работа и приноса й за обществото и икономиката, да се срещнат с учени-поети или музиканти, както и да се забавляват с тях.

В България, в рамките на проекта U * NIGHT консорциум от 5 университета – Софийски университет, Русенски университет, Тракийски университет и Техническите университети в София и Варна, съвместно с Клуб млади таланти, ще организира редица прояви на 22 септември в София, Русе, Варна и Стара Загора. Централно събитие навсякъде ще бъде „Балът на учените”.

С настоящето съобщение се приканват всички учени с художествени, музикални и поетични заложби да се включат в програмата на 22 септември.

Моля изпращайте Вашите предложения за участие на е-майл – mobility@fmi.uni-sofia.bg

Повече информация за проекта U * NIGHT ще бъде публикувана на:

•  портала за мобилност на учените http://www.eracareers-bg.net

Дейностите по проекта U * NIGHT ще се проведат на 22 септември в 4 градове в България – София, Русе, Варна и Стара Загора, и ще допълни паневропейските тържества във връзка с Нощта на учените 2006.

Дейностите по проекта обхващат целенасочена и разнообразна комуникационна стратегия на национално и регионално равнище в България, фокусирана върху личността на учените, тяхното човешко лице и кариера. Те допълват постоянните усилия на ЕС да направят Европа привлекателна за учените и сближаване на учените с обществеността и особено с младите хора.

Основната цел на проекта U * NIGHT е да подобри възприемането на учените от обществото и да насърчи младите хора в България да се насочат към технологична или научна кариера.

Определени са следните подцели :

 • да подобри възприемането на учените като професионалисти и личности от обществеността и най-вече от младите хора ;
 • да увеличи общественото разбиране на приноса на учените за социалния и икономически напредък и развитие ;
 • да направи кариерата на учените атрактивна за младите хора .

U*NIGHT се провежда на национален празник в България – Деня на независимостта, и ще даде възможност на гражданите да празнуват с учените. Проектът ще привлече млади хора и граждани да се срещнат с учените на парти в университета, на чаша кафе в лабораторията, да посетят музикално-поетична вечер на учените или специално подготвена програма за деца и изложби.

 
Цели
Резюме на проекта
 

.

.

.

.

.

За контакт

Национален център по мобилност
e-mail: mobility@fmi.uni-sofia.bg
тел.: 02 9713509
факс.: 02 9713543

.