Съдържание:

1. Въведение

2. Настройване на Netscape MailClient

3. Настройване на Outlook Express

4. Създаване на визитна картичка в електронен формат

5. Получаване на e-mail с Netscape MailClient

6. Получаване на e-mail с Outlook Express

7. Изпращане на e-mail с Netscape MailClient

8. Изпращане на e-mail с Outlook Express

9. Упражнения

10. Допълнителни ресурси

Въведение

През 1980-та eлектронната поща (e-mail) става основно средство, използвано в международната бизнес комуникация. Постепенно от него започват да се възползват все повече и повече хора, и през 1990-та вече е част от живота на милиони. Днес писането на истинско писмо е досаден процес, тъй като писмото трябва да се напише на лист, да се купят марки и плик, да се адресира и занесе до пощенската станция. Докато изпращането на писмо чрез eлектронна поща е доста по-лесно и бързо. Разбира се и тук писмото трябва да бъде написано и адресирано, но е освободено от такси и пристигането до получателя се извършва за няколко минути (при лошо техническо състояние на компютърните комуникации този срок може да се удължи до часове или дни).

В първоначалния си вид електронната поща е служила само за изпращане на прости текстови съобщения. Сега все по-често чрез нея се изпращат произволни файлове, съдържащи изображения, звук или даже видеофилми. Това в повечето случай става чрез т.н. attachment (прикрепени файлове).

Е-mail е средство за изпращане на съобщения от един човек на друг, чрез Интернет.

За да се изпрати e-mail, както при изпращането на писмо, е необходимо да се знае адреса на получателя. Разликата между двата адреса обаче е огромна - електронния адрес е много по-прост и кратък. Той се състои само от две части:

идентификатор на потребителя
Определя се при създаването на e-mail от самия потребител. Това може да бъде име, прякор или комбинация от букви и цифри.

име на сървър
Името на e-mail сървъра, който се използва.

Двете части се събират в едно от символа "@". Ето няколко примера за възможни електронни адреси на потребител с име Мария Иванова, чийто адрес е на сървър с име myhost.com:

Маria.Ivanova@myhost.com

Ivanova@myhost.com

Маria@myhost.com

mimi@myhost.co

flower@myhost.com

Ако нямате личен e-mail от доставчика ви на Интернет, някои сървъри предлагат безплатна пощенска кутия: www.hotmail.com, www.yahoo.com, www.nettaxi.com, www.abv.bg ...

Съществуват множество потребителски програми свързани с приемане, получаване и обработка на електронна поща: Outlook Express, Netscape MailClient, The Bat, Eudora и т.н. Те работят по сходен начин и необходимите настройки за тяхнотото правилно функциониране са подобни. Ще разгледаме по-подробно работата с два от тях - Outlook Express и Netscape MailClient.

назаднапред