Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO-01
Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации - Грантова схема
Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/TTO

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

Разпространение на знания в областта на индустриалната собственост в университетите

30 Октомври 2008г.

Интер Експо Център, София

Зала "Родопи"

ПРОГРОМА НА ПАНЕЛНАТА СЕСИЯ

Модератор: Златина Каровa, ЦТТ-СУ

16.15 – 16.45 Ролята и мястото на Патентно ведомство на Република България при разпространение на знание на индустриалното собственост в университетите Румяна Николова, Представител на Патентно ведомство, МИЕ
16.45 - 17.10 Защита на интелектуалната собственост при трансфер на технологии Пламена Николаева, Адвокатска кантора
17.10 - 17.30 Опита на ТУ и други Универсистети в разпространение на знания относно интелектуална собственост Доц. Стефан Стефанов
17.30 - 17.40 Проучване в СУ - резултати Божил Добрев, ЦТТ-СУ
17.40 – 18.00 Дискусия Модератор: Златина Каровa ЦТТ-СУ

Участието е без такса, но поради ограничения брой места в залата, моля за Вашата регистрация до 24 Октомври 2008 г. на сайта на Европейския ден на предприемача.

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ