Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Програма
30-31 Октомври 2008 г.

Последна промяна::
8.00 – 9.00 Регистрация
Пленарна сесия - Зала "Витоша", ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
Модератор: доц. Румен Николов, СУ "Св. Климент Охридски"
9.00 – 9.30 Приветствени слова Г-н Иван Илчев - Ректор на СУ "Св. Кл. Охридски"
Г-н Бойко Борисов - Кмет на София
Официални гости
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Модератор: доц. Камелия Стефанова, УНСС
9.30 – 11.00

Могат ли ценностите да създават стойност – стойностни детерминанти на предприемаческия успех

Доц. Цветан Давидков, СУ "Св. Кл. Охридски"

Перспективи пред българската иновационна политика Г-н Ели Анави, Министерство на икономиката и енергетиката
Финансови инструменти за МСП в България в контекста на ОП "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика" Г-жа Нина Радева, Министерство на икономиката и енергетиката
Програми за насърчаване на иновациите Г-н Станимир Бързашки, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Партньорство на местните власти с университетите и индустрията – добри европейски практики Г-н Луис Балестер, Регион Стокхолм
Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия Г-н Кирил Григоров, Столична община
11.00 – 11.30 Кафе пауза

СЪТРУДНИЧЕСТВО АКАДЕМИЯ - ИНДУСТРИЯ
Модератор: Г-н Ангел Милев, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

11.30 – 13.00 Европейски практики за сътрудничество м/у науката и бизнеса Проф. Рикардо Гонсалвес, Нов Лисабонски университет
Представяне на мрежата Enterprise Europe Network Г-н Ангел Милев, Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
Изследователски проекти на ИНТЕЛ с водещи университети – инициативи, мотивация, резултати Проф. Марк Харис, ИНТЕЛ
Опитът на CERTH/Гърция в изследователски проекти, иновации и трансфер на технологии Проф. Кипарисадес, Център за изследване и технологии Хелас
Проект TEN COMPETENCE Проф. Копер, Холандски Отворен университет
Европейската концепция Living Lab Доц. Румен Николов, Софийски университет
13.00 – 14.00 Обедна почивка
18.00 – 19.00 КОЙ НАЛАГА СТАНДАРТИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО В УНИВЕРСИТЕТИТЕ?
Водещ: проф. дин ИВАН ИЛЧЕВ, Ректор на СУ "Св. Климент Охридски"
Съвет на настоятелите
19.00 КОКТЕЙЛ

Панелни сесии

30 Октомври 2008 г. (четвъртък)
  Зала "РОДОПИ" Зала "РУЕН" Зала "МУСАЛА" Зала "РИЛА"
14.00 – 15.45 Иновативно развитие на МСП с използване на добри практики на решения за електронен бизнес Стимулиране на личното развитие и споделянето на знания Проект TENCompetence R4R – Региони в подкрепа на изследователската дейност Проект на СО финансиран от ЕК Увеличаване капацитета на СУ в областта на технологиите на информационното общество Проект SISTER, 7 РП
15.45 – 16.15 Кафе пауза
16.15 – 18.00 Разпространение на знания в областта на интелектуалната собственост в университетите Стимулиране на личното развитие и споделянето на знания Проект TENCompetence R4R – Региони в подкрепа на изследователската дейност Проект на СО финансиран от ЕК Увеличаване капацитета на СУ в областта на технологиите на информационното общество Проект SISTER, 7 РП
 
31 Октомври 2008 г. (петък)
  Зала "РОДОПИ" Зала "РУЕН" Зала "ПИРИН" Зала "РИЛА"
9.00 – 11.00 Центрове за трансфер на технологии в българските университети – резултати и предизвикателства Стимулиране на личното развитие и споделянето на знания Проект TENCompetence Living Lab – ASO WS Увеличаване капацитета на СУ в областта на технологиите на информационното общество Проект SISTER, 7 РП
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Информационен ден по 7 Рамкова програма на ЕК Стимулиране на личното развитие и споделянето на знания Проект TENCompetence Living Lab – ASO WS Увеличаване капацитета на СУ в областта на технологиите на информационното общество Проект SISTER, 7 РП
31 Октомври 2008 г. (петък)
Столична община, Пленарна зала, ет. 5
9.00 – 13.00 ЕВРОПА В НАШИЯ РЕГИОН
международна конференция на тема "Приложение на Лисабонската стратегия за регионално развитие на София"
 
 

Информацията в този сайт е публична и може да бъде разпространявана.

Creative Commons License
Лиценз:Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ