Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Иновативно развитие на МСП с използване на добри практики на решения за електронен бизнес

 

Центърът по технологии на информационното общество, Софийски университет «Св. Кл. Охридски», разработва база данни, в която се представят събрани и описани добри практики, разкриващи успешното внедряване на решения за електронен бизнес в малки и средни предприятия в България. Основната цел на тази инициатива е да подпомогне повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, като улесни иновативните процеси в българските компании, особено в малките предприятия, които разполагат с ограничени финансови и човешки ресурси, но се отличават с гъвкав иновативен потенциал. Партньорството между представители на академичните среди и бизнеса повишава доверието и насърчава бъдещото сътрудничество като подпомага и двете страни с нови идеи, знания и опит в днешната динамична бизнес среда.

 

Добрите примери ще подпомагат инициативите в развитието на малките и средни предприятия, предоставяйки важни насоки при избор на нови решения и подходящи модели за реализирането на иновационни проекти.

 

Целта на цялостната инициатива е да се представят добрите практики от изграждането на ефективни е-бизнес решения на подходящи форуми, насочени към представители на бизнеса в България, както и чрез публикуването им в книги, вестници и списания.

 

Уважаеми ръководители на малки и средни предприятия,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в това интересно събитие, на което ще бъдат представени първите добри примери за успешно внедрени решения за електронен бизнес сред български МСП, както и опита на швейцарски и немски партньори в организирането на такива форуми.

 

Ще имате възможност да се запознаете по-подробно с нашата инициатива, която има за цел да подпомага МСП при откриване на нови перспективи за развитие и успешно реализиране на иновационни проекти, както и да популяризира добрите примери.

 

Ще се радваме, ако ни предложите Вашия добър пример за решен проблем във Вашето предприятие чрез внедряването на решение за електронен бизнес!

 

ПРОГРОМА НА ПАНЕЛНАТА СЕСИЯ

Модератор: Камелия Стефанова, УНСС

14.00–14.10 Представяне на проект "Research and Competency E-Government and E-Business Lab Development" (REGEBLab), чиято основна цел е приложение на швейцарска методология за събиране и описание на добри практики, отразяващи успешното внедряване на решения за електронен бизнес в МПС в България Дорина Кабакчиева, ЦТИО, СУ "Св. Кл. Охридски"
14.10-14.20 Представяне на швейцарския опит в подобряване на взаимоотношенията между академия и индустрия в областта на еБизнес решенията Michael Quade, e-Business Centre, University of Applied Sciences, Northwestern Switzerland, Basel, Switzerland
14.20-14.30 Представяне на немския опит в изграждането на сътрудничество между академия и индустрия и събирането на добри практики в областта на еБизнес решенията Christoph Adolphs, University of Koblenz-Landau, Germany
14.30-14.50 Развитието на електронен бизнес – необходимост и основна предпоставка за подобряване конкурентоспособността на МСП в България Камелия Стефанова, УНСС
14.50–15.10 Представяне на опита на Спарки Елтос АД, Ловеч, при внедряването на е-бизнес решение в тяхната дейност Величко Пейков, Спарки Елтос АД, Ловеч, Дорина Кабакчиева, СУ "Св. Кл. Охридски"
15.10–15.30 Представяне на успешно внедряване на е-бизнес решение в Меркуриус София АД Милен Георгиев, Меркуриус София АД, Светлана Димитрова, СУ "Св. Кл. Охридски"
15.30–15.45 Дискусия Модератор: Камелия Стефанова, УНСС

Участието е без такса, но поради ограничения брой места в залата, моля за Вашата регистрация до 24 Октомври 2008 г. на сайта на Европейския ден на предприемача.

За контакти и допълнителна информация:
Дорина Кабакчиева, Станимира Йорданова
ЦТИО, СУ "Св. Кл. Охридски"
Тел.: (02) 9713509; 9713543
e-mail: dorina {-at-} fmi.uni-sofia.bg

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ