Носители на информация

След като дадена информация бъде обработена в компютъра, е необходимо тя да бъде съхранена за повторно използване. За това се използва твърдия диск. Всички компютри притежават твърд диск. Информацията, записана на него не може да се изгуби дори след изключване на компютъра. Твърдият диск е устройството, върху което можете лесно да съхранявате голям по обем количество информация от порядъка на гигабайти. Той се намира в компютърната кутия.

Твърд диск

Съществува голямо разнообразие от устройства за съхранение на данни, които могат да бъдат пренасяни. Някои от тях са дискетите, архивиращите устройства, дигиталните дискове (CD-ROM), DVD дискове или преносимите памети (флаш памет).

ПДискетите представляват 3,5 инчови кръгли магнитни носители поставени в пластмасова обвивка.

CD устройство

За да се прочете информацията записана на тях, те се поставят във флопидискови устройства (Floppy Disk Drive = FDD) с етикета нагоре и металната пластинка напред.

Дискета

За да се прочете информацията записана на тях, те се поставят във флопидискови устройства (Floppy Disk Drive = FDD) с етикета нагоре и металната пластинка напред.

Архивиращите устройства могат да съхраняват информация от 100 MB до 250 MB в зависимост от модела. Те са по-скъпи от дискетите, но пък на един такъв диск може да се събере информация от десетки дискети. За да се прочете информацията записана е необходимо специално архивиращо устройство (zip drive).

Слопи устройство

Дигиталните дискове (CD) представляват кръг с диаметър 5,25 инча, изработен от специална материя.

Компак диск

Те могат да се използват за запазване на информация от порядъка на 700 MB. Тази информация може да бъде звук, текст, графика или видео. За да се прочете информацията записана на диска е необходимо специално устройство (CD-ROM), а за да се съхранява – записващо такова (CD-RW).

DVD дисковете на външен вид приличат на дигиталните дискове, но могат да запазват по-голям обем информация (около 4 GB). Ето защо те се използват за разпространение на филми.