Начало Въведение


Графичната информация е най-голямата съставна част в един мултимедиен продукт. Човек възприема околоната среда  в най-голяма степен с помощта на очите си. Изборът на устройства за въвеждане на графична информация и бързината при работа с тях е оределяща за  качеството на крайния мултимедиен продукт. Когато се борави умело и сигурно със скенери, видеокамери или фотоапарати се спестява време за последваща обработка на материалите. Така екипът разработващ мултимедията има повече възможност да се концентрира върху съдържанието на продукта. Периферните устройства за въвеждане на графична информация в компютърните системи са неразделна част от съвременната мултимедийна система. Спокойно може да се твърди, че няма завършена мултимедийна система, ако липсва възможност за включване на поне две или три устройства за въвеждане и извеждане на графичната информация (без да броим екрана) към нея. Най-популярните и вече достъпни за широка употреба устройства за въвеждане на графична информация са плоските скенери и дигиталните фотоапарати. Малко по-сложни за работа и последаща обработка на материала след това са аналоговите видеокамери (в комплект със специални аналогово-цифрови преобразователи - кепчъри) и дигиталните видеокамери, както и специалните барабанни скенери с много високо качество на полученото цифрово копие, използвани в печатарската индустрия. Списъкът може да се допълни и с дигитайзери познати още и като графични таблети. Според някои специалисти обаче те спадат по-скоро към общата група на входно изходните устройства подобно на клавиатурата, мишката или тракбола.

nav
check
check
check
check
check