Начало Скенери
  • какво представляват скенерите
  • как се класифицират скенерите
  • какви са основните параметри в един скенер

Употребата на скенер остава засега най-лесния и най-често използвания способ за въвеждане на графична информация от снимки, списания, книги, документи или други нецифрови носители с плоска повърхност. Скенерите представляват набор от оптични елементи, (източник на светлина, оптичен преобразувател и светочувствителни елементи) монтирани заедно в едно общо много прецизно устройство.

Това тяло се придвижва по дължина на сканирания документ от механизъм или ръчно (при ръчните скенери). Източникът на светлина е лампа (най-често луминисцентна) с точно определени стойности за силата на светлината и цветната температура. Цветната температура има голямо значение за верността на цвета на копието. Качеството на системата от огледала или призма, с чиято помощ се връща отразената светлина от повърхността на документа и се насочва към светочуствителните елементи, също е много важно за крайния резултат от сканирането. Основният недостатък на този тип скенери е обстоятелството, че светлината, която попада върху светочуствителните елементи е отразена светлина – от повърхността на документа, който се сканира. Нейното количество зависи от коефициента на отражение на повърхността, която сканираме. Понякога е невъзможно да се получи използваемо копие от сканирания обект, поради много голям или много малък коефициент на отражение. Естествено, има и софтуерни филтри и математични модели за корекции на полученото копие Тези филтри могат да се настройват преди самото сканиране или да се използват, след като е сканиран документа, като се прилагат върху файла, носещ данните от процеса на сканиране.

Доста по-качествено копие се получава с помощта на другия тип скенери - скенери за прозрачни носители на изображения, към които спадат слайд скенерите и барабанните скенери с приставка за прозрачни носители. С тяхна помощ се сканират диапозитиви или негативи от фото ленти, фото плаки и други. Поради факта, че фотоплаките са с доста по-голям размер от фотолентите, от плаките може да се получат копия на изображенията с изключително качество. Когато излъчената от светлинния източник светлина преминава само веднъж (без нужда от отражение) през фотолентата или фотоплаката и попадне директно върху фоточуствителния елемент, се получава копие с много по-точен цвят и много по-точна оптична проекция. Естествено, и този вид скенери имат недостатъци, защото са доста скъпи и не могат да се използват за сканиране на непрозрачни документи.


arrow Уроциnav
check
check
check
check
check