Начало Видео
  • какво е видеокамера и какви видове камери се използват най-често;
  • какви видеомагнетофони съществуват и как се използват;
  • какво е видеостандарт;
  • какво е цифрово видео;
  • какви са цифровите формати за запис на видео;
  • какво са външните носители, използвани за запис на видео;
  • какво е програма за нелинейна редакция на видео (NLE - Non Linear Editing

Напоследък скоростите, с които се предоставя ИНТЕРНЕТ на крайния потребител, са достатъчно големи и позволяват нормален пренос на голям обем информация за кратко време. Едни от най-големите по обем файлове са файловете с видеоинформация. От друга страна, методите за компресиране на видео всеки ден стават все по-качествени и задоволяват все по-претенциозната аудитория. Така популярноста на видеото става все по-голяма и започва да се използва все по-често, като неизменна част в мултимедията. Устройствата, с които може да се снима видео, далеч не са само видеокамерите, които познаваме като изключително скъпи и трудни за работа електронни устройства. Обработка на видеоматериали е необходима непрекъснато, без значение, дали се снима срещата на випуска, работна среща на фирмата или се прави видеоурок за използване на софтуер.

Затова тук ще разгледаме основните начини и принципи за получаване на видео материал в цифров вид. Ще стане дума за някои от най-често срещаните проблеми при прехващане на видео в компютър, както и какви са основните видове файлови формати, по какъв начин и методи се компресират.

Видеофайловете не спадат точно към графичните файлове, макар да са съставени от поредица статични пикселни изображения, които се представят на потребителя винаги в точно една и съща последователност и с точно определена скорост. Затова може да се приеме, че с помощта на видеокамера или видеомагнетофон, има възможност за вкарване на графична информация в компютър.

 


arrow Уроци
nav
check
check
check
check
check