Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА
София, 23 - 24 Ноември 2009 г.
ИНОВАЦИИТЕ - ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
 

През 2009 г., водени от желанието си да продължат традицията по съвместната инициатива на Столична община и СУ "Св. Климент Охридски", на 23-24 ноември се предвижда проведежаденот на седмото издание на ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА (ЕДП), чиято цел е град София да се превърне в национален и регионален център за югоизточна Европа за развитие на иновациите и предприемачеството.


Тази година форумът ще премине под мотото: "ИНОВАЦИИТЕ - ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА", което е в синхрон с политиката на Европейската комисия за конкурентоспособност на европейските градове и региони чрез иновации и трансфер на технологии.


Темите-акцент в тазгодишното издание на ЕДП са:

 • Връзката наука-бизнес за прилагане на иновативната политика на ЕС;
 • Комерсиализация на научните резултати в обществения сектор;
 • Интелектуалната собственост-ресурс и възможност за икономическо развитие;
 • Иновации при предоставяне на обществени услуги от МСП;
 • Навлизането на нови технологии и иновации в обществено-стопанския сектор на общината;
 • Споделяне на добри практики за успешно предприемачество;
 • Провеждане на изложба на отделни технологични продукти;
 • Обявяване на резултатите от студентски конкурс за иновативна предприемаческа идея и др.


Участие в събитието до момента са потвърдили над 200 човека, представители на:

 • Министерства, агенции, централната администрация и Столична община;
 • Европейски експерти и служители, отговарящи за темата иновации, наука, бизнес предприемачество;
 • Научната общност, в това число и студенти, имащи отношение към иновативното предприемачество;
 • Банковия сектор;
 • Общини, служители в общинска администкрация и общински търговски фирми;
 • Бизнес организации и водещи инвеститори;
 • Предприемачи, готови да споделят опита си относно старта на своя бизнес;
 • Бизнес центровете в страната;
 • Водещи консултанти и неправителствени структури;
 • Медии и граждани.

Европейски ден на предприемача, предишни издания

През 2008 г. основният акцент на ЕДП беше: "УСКОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР"

"ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" беше мотото на форума през 2007 г. , с основен акцент върху трансфера на нови технологии, като катализатор на качествено предприемачество и разрастване на бизнеса в София и страната.

През 2006 г. форумът премина под мотото "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ", отчитайки предстоящото ни членство в ЕС и предизвикателствата пред бизнеса и местните власти за усвояване на Структурните фондове на ЕС.

През 2005 г. основният акцент на ЕДП беше: "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ", като посланията му бяха адресирани конкретно към местните и регионалните власти в България.

През 2004 г. ЕДП премина под мотото "ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА". В две пленарни, 16 панелни сесии и 3 съпровождащи събития отново се събраха ключови участници от България и гости от чужбина за обсъждане на успешни модели и ефективни решения в осъществяване на иновативното развитие на страната ни и очертаване насоките за хармонизиране на предприемаческата дейност с европейските стандарти.

Първия Европейски ден на предприемача (октомври 2003 г.) се проведе под мотото "ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ". Присъствалите повече от 300 участника имаха възможност да се запознаят с успешни практики на европейски мрежи в подкрепа на развитието на иновативното предприемачество. Чуждестранни участници от Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Испания, Сърбия и Македония, както и представители на Европейската комисия, обмениха своя опит и активно участваха в дискусионните форуми. Събитието бе високо оценено от чуждестранните и български гости.Място на провеждане: Интер Експо Център

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

1784, София, бул. Цариградско шосе 147
Тел.: (02) 965 52 20
Факс: (02) 965 52 31
E-mail: iec@bulgarreklama.com

ТРАНСПОРТ

Автобус 114 - Стадион "Васил Левски" - Орлов Мост - Хотел "Плиска" - ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
Автобус 1, 5 and 6 - Софийска Окръжна Болница - Метро - ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

 
Ако имате нужда от точното местонахождение на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, моля кликнете тук и попълнете адреса.
Кликнете тук, за да видите карта с хотели, близо до Интер Експо Център
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ