Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 
 Европейски линкове
 Български държавни институции
 Български неправителствени организации
 Проекти
 Уеб портали
 Културна програма, хотели, ресторанти, транспорт
 Карта на София
 
 Европейски линкове
 

 Европейска комисия
http://europa.eu/

 Информационен център на Делегацията на Европейската комисия в България
http://www.evropa.bg/
 
 Български държавни институции
 

 Министерски съвет на Република България
http://www.government.bg/

 Министерство на външните работи
http://www.mfa.government.bg/

 Министерство на земеделието и горите
http://www.mzgar.government.bg/

 Министерство на икономиката
http://www.mi.government.bg/

 Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/

 Министерство на транспорта и съобщенията
http://www.mtc.government.bg/

 Министерство на финансите
http://www.minfin.government.bg/

 Агенция за малки и средни предприятия
http://www.asme.bg/

 Агенция за чуждестранни инвестиции
http://investbg.government.bg/

 Българска стопанска камара
http://b2b.bia-bg.com/

 Българска търговско промишлена палата
http://www.bcci.bg/

 Държавна агенция за метрология и технически надзор
http://www.damtn.government.bg/
 
 Български неправителствени организации
 

 Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове БАРДА
http://www.barda.net/

 Българска асоциация по управление на проекти
http://www.project.bg/

 Българска международна бизнес асоциация
http://www.biba.bg/

 Български икономически форум
http://www.biforum.org/

 ГИС трансфер център
http://gis-tc.org/
 
 Проекти
 

 Европейски виртуален инкубатор за обучение и подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия
http://www.evi-incubator.bg/

 Проект PAXIS: The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups
http://www.cordis.lu/paxis/src/home.htm

 Проект PROMOTOR+
http://www.pro-plus.org/

 Проект PROMOTOR+ България 2003
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/proplus/

 Проект TRANSACT
http://transact-innovation.com/

 Проект COMIST: AMI@Work общества стимулиращи участието на организации от новите страни-членки на ЕС и асоциираните към ЕС страни в eWork и eBusiness
http://www.ami-communities.eu
 
 
 Уеб портали
 

 Бизнес каталог Business.bg
http://www.business.bg/

 Български икономически портал
http://www.econ.bg/

 Български портал за развитие
http://www.bulgaria-gateway.org/
http://www.bgrazvitie.net/

 Официални страници на българските институции
http://www.portal.government.bg/

 Фондация “Ресурсен център”: Каталог на неправителствените организации
http://catalogue.ngorc.icb.bg/
 
 Културна програма, хотели, ресторанти, транспорт
 

 Безплатен културен гид “Програмата.бг”
http://www.programata.bg/

 Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
http://www.bhra-bg.org/

 Портал Discover Bulgaria
http://www.discoverbulgaria.com/

 Портал Travel.bg – Хотели, заведения, транспорт
http://www.travel.bg/

 София.ком – История, Културни институции, Забележителности, Магазини, Ресторанти, Настаняване, Траспорт
http://www.sofia.com/
 
 Карта на София
 

 Българските карти
http://www.bgmaps.com/
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ