Начало Цели Участници План Публикации Новини
   
   

Програма

София, 22 септември 2006, петък
Софийски университет – Физически факултет
бул. Джеймс Баучер №5
Фоайе І и ІІ етаж

18.00-20.00

Забавна програма за деца с вокално-театрална формация „Врабчета” при Столичен център за работа с деца

"Физиката и животът около нас" – представление на деца от СОУ „В. Левски” – гр. Севлиево с ръководители Росица Конова – учител по физика и астрономия и Ваня Ангелска – учител по музика

19.00-22.00
ІІ етаж

Кино-маратон за учените
Секция „Учените в Европа”

  • „Професия Учен” - субтитри на български език
  • 17 ти Европейски конкурс за млад учен - Москва 2005 – на английски език и 16 ти Европейски конкурс за млад учен –Дъблин 2004 – на английски език
  • „Учените в Европа” – на български език

19.00-22.00
ІІ етаж

Кино-маратон за учените
Секция „Астрономия и физика”

  • „Телескопът Хъбъл, 15 години в Космоса, 2005” – на английски език
  • „Европа достига звездите - 40 години ESO ” – на английски език
  • „Елегантната Вселена” - на английски език
  • „Нано - следващата размерност” - на английски език
  • „Нанотехнология” - на английски език
  • „Асен Златаров” – на български език

19.00 - 21.00
І етаж, фоайе

Среща в лабораторията
Демонстрация с газов анализатор за екологичен контрол – Измерване съдържанието на въглеродния двуокис, доц. д-р Нели Желева

21.00
ІІІ етаж

311 зала

Научно кафене
Нанотехнологии. Лазери и нанооптика. Проф. дфн Б. Арнаудов

Биотехнологии. Водата. Доц. д-р Яна Топалова

20.00-22.00

Парти в университета

І и ІІ етаж

Музикално – поетична вечер с творби на български учени

акад. Ангел Балевски
акад. Румен Цанев, проф. д-р Иван Пенев, дмн, ст.н.с. І ст. дхн Александър Милчев, доц. Лидия Йорданова, ст.н.с. дфн Искра Арсенова, проф. дтн Колю Минков, ст.н.с. д-р Елена Кашчиева, д-р Дора Милева, д-р Денка Куцарова, ст.н.с. дбн Климентина Демиревска, Бойко Златев, проф. дсн Кирил Богданов, ст.н.с.І ст. д-р инж. Димитър Барев, д-р Калина Хаджииванова, Славея Ангелска, Вики Наумова, проф. д-р Байчо Панев, Павлина Павлова, ст.н.с. д-р Евгения Сендова, н.с. Бистра Ранева-Маркова, Ивайло Недялков

І етаж , фоайе

Разговор с български учени в чужбина по Интернет

22.00-24.00

Дискотека

Изложби

Изложба “Бяла тишина” – пейзажи от Антарктида
автор Златил Вергилов
ІІ етаж, фоайе

Златил Вергилов е преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” от 1983 г. Работи като главен асистент в катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми на Геолого-географския факултет. Научните му интереси са в областта: реална структура на минералите с петрогенетичен аспект.

Има седем участия в Антарктически експедиции на СУ ”Св. Климент Охридски”. През 1987-88 г. участва в избор на място и строеж на първите постройки на базата на Софийския университет. Работил е по научни проекти и е бил шеф на базата. В свободното си време обича да рисува.

Изложба от холограми
І етаж, фоайе

Във фоайето на Физическия факултет - партер ще бъде представена изложба от холограми от катедра Квантова електроника. Холограмите са изработени в Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията (ЦЛОЗОИ) на БАН, където работят много възпитаници на СУ ”Св. Климент Охридски”. Отг. доц. Иван Ламбрев Стефанов от катедра Квантова електроника, Физически факултет, СУ ”Св. Климент Охридски”.

Изложба „Научно изкуство”
ІІ етаж, фоайе

Произведенията са плод на един нов метод за фотография на фосфоренция, разработен от д-р Явор Шопов и доц. Людмил Цанков от Физическия факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”.

Изложба на детски рисунки на тема
„Как си представям учените?”
І етаж, фоайе

Единадесет деца на възраст от 5 г. до 14 г. от ателие „Приказен свят” с ръководител г-жа Антонова ще изложат своите рисунки във Физическия факултет .

„Визии за наука” британска фотоизложба

"Визии за науката" ( http://www.visions-of-science.co.uk ) е фотографски конкурс, организиран от фармацевтичната компания Novartis Pharmaceuticals , за да поощри развитието на дискусиите за науката. "Визии за науката" цели да повиши разбирането за науката чрез въздействие върху зрителното въображение

НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ПРОГРАМА

Откриване на изложби:Българска следа в науката

Фамилия Пенчеви - традиции и приемственост в науката

Моята представа за учения - рисунки на деца от домовете "П.Р. Славейков" и "Ас. Златаров"

Програма
Изложби
Информация по програмата
Галерия

 

 

 

 

 

За контакт

Национален център по мобилност
e-mail: mobility@fmi.uni-sofia.bg
тел.: 02 9713509
факс.: 02 9713543