Начало Цели Участници Управление План Публикации Новини Контакти
   
   

План за работа

Цялостното изпълнение на проекта ще бъде обхванато от управлението на проекта и от дейностите, структурирани в следните работни пакети (WPs):

  • WP1: Информационно рали
  • WP2: Конференция за научната кариера в България
  • WP3: Проучване и разпространение
  • WP4: Мениджмънт и контрол

Проектът ще продължи 6 месеца, през които ще бъдат следвани следните логически фази:

  • промоционна фаза ( WP 3), обхващаща целия проект и периода след него.
  • Фаза по осведомяването (WP1-2)

Промоционната фаза ще бъде насочена към три основни дейности. На първо място, тя ще включва широко промотиране по интернет и в печатните медии на регионалните и национални събития, посветени на професията на учените. Второ, през тази фаза ще започне редовно (месечно) телевизионно излъчване по Нова телевизия за учените – тяхната дейност и кариера. Трето, през тази фаза ще бъде разработена методологията и извършено проучване за състоянието на професията на учените.

Основната част от работата по проекта REKS ще бъде реализирана през Фазата по осведомяването . Тя включва времето за подготовка на информационно рали и заключителна конференция и тяхното осъществяване. Тази фаза ще бъде също така кулминацията на промоционната фаза, т.е. разпространение на резултатите от проучването и заключителна част на излъчването по Нова телевизия.

Реализацията на проекта ще бъде концентрирана върху следните групи дейности :

  • Информационно рали – ще се проведе в рамките на една седмица и ще включва 4 регионални семинари в Русе, Варна, Стара Загора и Пловдив, посветени на професията на учените.
  • Национална конференция – ще се проведе в София в края на проекта.
  • Проучване за състоянието на професията на учените ще бъде проведено в рамките на проекта REKS и резултатите му ще бъдат представени на заключителната конференция.
  • Телевизионно предаване – телевизионната продукция ‘Хай Тек' по Нова телевизия ще включи 6 излъчвания – по едно всеки месец в рамките на инициативата на ЕС „Учените в Европа”.
Разпространение – ще бъдат използвани он-лайн и оф-лайн средства за разпространение на информация и достигане до широка аудитория в България.
Работни пакети
Фази
Дейности
 
Пространство на партньорите