Начало Цели Участници Управление План Публикации Новини Контакти
   
   

Управление на проекта

Проектът ще се основава на управленска структура, обхващаща :

  • Координатор на проекта
  • Проектен екип
  • Управителен комитет на проекта
  • Ръководители на работни пакети
  • •  Проектни сътрудници

Организационната структура позволява ефикасна координация на различните нива :

  • проектно ниво, ръководено от Управителен комитет на проекта по стратегическите въпроси и от Координатора на проекта заедно с проектните сътрудници – по оперативните въпроси .
  • ниво на работни пакети, ръководено от Ръководители на работни пакети .

 
Пространство на партньорите