Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN


ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА е инициатива, която има дълги традиции в Обединена Европа. Това събитие се организира в рамките на мрежата PAXIS, която цели популяризиране на успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА 28 - 29 ноември 2005 г.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Община София имат удоволствието да ви поканят да участвате в Европейския ден на предприемача. Тази година той ще се проведе на 28 – 29 ноември в Интер Експо Център, София.

(още ...)

ПРОГРАМА

В пленарни и панелни сесии, както и в съпътстващите събития, участниците ще имат възможност да дискутират съществени проблеми на стимулирането на конкурентноспособността на българските предприятия и пътищата за създаване на ефективни условия за нейното разгръщане. В съпътстващите събития ще се отдели специално внимание и на възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между наука и бизнес в изграждането на общество, базирано на знания, както и на проблемите на електронното обучение, като важен инструмент за учене през целия живот.

(още ...)

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ е мотото, под което ще премине инициативата.

 Конференция с международно участие „Ученият – фактор за развитието на обществото на знания” 28-29 ноември 2005 г., гр. София.

(още ...)
 

 Работна среща "Technology Enhanced Learning Enlargement", 28 - 29 Ноември 2005 г., Ректорат на Софийски Университет

(още ...)
 
Европейски Ден на Предприемача,
4-5 Ноември 2004 г.
Икономика на Знанието, 19-20 Май 2004, София България
Европейски Ден на Предприемача,
8-9 Октомври 2003 г.
 
Информацията в този сайт е публична и може да бъде разпространявана.
Creative Commons License
Лиценз:Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ