Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 
ПРОГРАМА

Основните теми в програмата на форума ще бъдат:

  • Разработване на регионалните стратегии за развитие на иновациите и внедряване в тях на действащи механизми за осъществяването им;
  • Проблеми по планирането на устойчивост в развитието на регионите;
  • Насърчаване на публично-частното партньорство;
  • Изграждане на инкубатори, развитие на клъстери;
  • Насърчаване на предприемачите чрез добро управление на местно ниво – проект на Столична Община;
  • Информационните технологии и предприемачеството;
  • Инициативите „i-Bulgaria” и „Електронно правителство”;
  • Мрежата PAXIS - представяне на добри европейски практики за подкрепа на иновативни предприятия.


Съпътстващи събития

В две от съпътстващите събития ще се отдели специално внимание и на възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между наука и бизнес в изграждането на общество, базирано на знания - Конференция „Ученият – фактор за развитието на обществото на знания”, както и на проблемите на електронното обучение, като важен инструмент за учене през целия живот - Работна среща "Technology Enhanced Learning Enlargement".

 
Можете да изтеглите програмата като:
(right mouse button -> Save Target As...)
 
 

Adobe PDF (131 Kb)

Mircosoft Word (113 Kb)
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ