Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Sofia University Idea Challenge

 

В рамките на Global Entrepreneurship Week 2009, клубът по предприемачество на ФМИ СУ - StartITSmart стартира състезание-предизвикателство за бизнес идея, озаглавено:

 

"Как бих променил света си ?"

 

Студентите с желание и потенциал, които чувстват, че нещо не е наред и желаят да бъдат част от решението, а не от проблема, могат да представят идеите си за жизнеспособен бизнес, който има положителено въздействие върху заобикалящата го среда (околна среда, общество, университет).

 

Start IT Smart съвместно с Technology Transfer Office Sofia University, BBAN, NEVEQ и Start UP Foundation вярва, че едно ново поколение от млади хора, стартиращи бизнес може да изиграе фундаментална роля в промяната към по-добро. Компании ръководени от такъв тип устойчиви, дългосрочни практики могат да подобрят живота на хората и да преобърнат опустошаващото влияние на човека върху природата. Най-невероятното е, че това е възможно без да се отрази негативно на печалбата, дори обратно.

 

За да продължим напред се изисква от нас студентите да усвоим нова перспектива – начин на мислене, при който бизнесът работи в хармония със заобикалящата го социална и природна среда. Изисква се насърчаване на ново разбиране за "bottom line", което се простира отвъд финансовата възвращаемост на инвестициите в обществото и околната среда за една компания. Точно поради това призоваваме всички компании да участват в състезанието, както преценят за добре. Награди има само за студентите, за всички други наградата е една по-добра България!

 

Утрешните успешни предприятия ще бъдат тези, които са готови да оспорят традиционните бизнес норми и да видят възможности в устойчиви на времето практики. Това ново поколение предприемачи ще се появи от иновативните идеи родени днес. Нашата цел е да помогнем на тези идеи.

 

Ако и ти си студент, то вероятно имаш много идеи и още по-вероятно нямаш опит, което моментално ти дава най-добрите шансове да разбиеш нормите. Точно хората, които не знаят, че „няма решение” намират решението.

 

Действай по идеята си:

 

Представи си бизнес, чиито продукти или услуги биха имали позитивен ефект върху обществото и/или околната среда. Използвай: текст, снимки и/или видео, за да опишете идеята си;

 

Опиши:

 

  • проблемите и нуждите, които адресира (Какво?);
  • целевия пазар (Кого?);
  • как би помогнала на хората и/или планетата (Как?);

 

Изисква се кратко описание на мотивацията на кандидата да осъществи идеята си.

 

Критерии:

 

Жури, съставено от горепосочените организации, ще оцени жизнеспособността на идеите. Ние не мислим, че трябва да се налагат прекалено строги изиквания върху идеите и участниците, защото строг формат би ограничил творческите личности, но по-добрата подготовка (бизнес план) ще носи повече точки (и по-голяма вероятност да бъде реално финансирана от инвеститор). Въпреки, че наградата не е малка целта ни е да помогнем и открием хората, които биха променили средата си безвъзмездно.

 

За официални критерии се приемат социалния ефект и жизнеспособността на идеята. Какъв е мащабът на идентифицирания проблем? Как се решава проблема?

 

Състезанието е отворено за студенти от всички университети.

 

Една от целите на състезанието е да свърже хората с много идеи и не толкова ресурси с тези, които имат повече ресурси и по-малко идеи. Каузата е да бъдат подкрепени "идеи, които имат потенциал да променят света".

 

Официално начало:
23.11.2009 г.
Краен срок:
28.02.2010 г.
За повече информация:
www.idea.startitsmart.com
challenge@startitsmart.com

 

Награда: Менторство от Bulgarian Business Angels Network и NEVEQ, помощ от Център за Трансфер на Технологии, съвети от Start UP и подкрепа от StartITSmart. Най-добрата идея ще получи освен безценното знание, необходимо да достигне потенциала си и парична награда.

Наградата от Ректора на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" е за най-добрия студент от Университета.

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ