Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
SISTER PROJECT

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО АКАДЕМИЯ – ИНДУСТРИЯ

23-24 ноември 2009
ИнтерЕкспо Център, София, бул. "Цариградско шосе" 147

Организатори: Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Българска академия на науките, Министерство на образованието и науката

 

ПРОГРАМА

Понеделник, 23 ноември
Пленарна зала "Мусала"

13:00-14:00 Регистрация на участниците
14:00-14:30 Откриване
Mодератор: доц. Румен Николов, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
 • Акад. Никола Съботинов – председател на Българска академия на науките
 • Проф. Желю Владимиров – заместник ректор на Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
14:30-16:00 Пленарна сесия 1 "Предизвикателствата на икономиката на знанието: Трансфер на знания и иновации", модератор: доц. Камелия Стефанова, УНСС
 • Предизвикателства за организациите на знания в триъгълника на знания, доц. Румен Николов, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
 • Преструктуриране на научните институти в Европа и Централна Азия, д-р Евгени Евгениев, специалист по развитие на частния сектор, развитие на частния и финансов сектор, Световна банка
 • Предизвикателства за българската политика по наука и иновации, ст.н.с. Костадин Костадинов
16:00-16:30 Kафе-пауза
16.30-18.00 Пленарна сесия 2 "Иновационна политика, водена от търсенето: механизми за трансфер на иновации и знания в Европа", модератор: Миролюба Маджарова, Европейска комисия, ГД Наука
 • Политики и практики за сътрудничество академия-индустрия в Европа, Енцо Риали, Асоциация на експертите на ЕС
 • Партньорство университет – бизнес, доц.д-р Иван Стойчев, УНСС, катедра "МИО и бизнес"
 • Роля на българските организации в мрежата "Европейски предприятия", Даниела Чонкова, Фондация ПИК
 • Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове, д-р Уве Хопе, директор, Бизнес иновационен център Франкфурт (Одер), Германия

Вторник, 24 ноември
Пленарна зала "Мусала"

9.00–11.00 Пленарна сесия 3 "Практика на сътрудничество академия-индустрия и трансфера на знания в България", модератор: ст.н.с. Костадин Костадинов
 • Иновационната стратегия на Българска академия на науките, ст.н.с. Георги Райчевски, БАН
 • Клъстер по мехатроника и автоматизация в България, д-р Венцислав Славков, СПЕСИМА
 • Трансфер на опита от център за превъзходство на МСД към програмите за непрекъснато обучение на НБУ, проф. Антони Славински, Нов български университет
 • Академичната общност в сферата на обществените електронни медии, Иво Драганов, Нов български университет
 • Новата революция на интерфейса наука - технология, ст.н.с. Лъчезар Аврамов
11.00-11.30 Kафе-пауза
11.30-13.00 Пленарна сесия 4 "Мобилност академия-индустрия в страните в Европа", модератор: доц. Елисавета Гурова, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
 • Иновационна политика, водена от търсенето – инструмент за стимулиране на бизнеса и науката, Миролюба Маджарова, Европейска комисия, ГД Наука
 • Рамка за сътрудничество академия-индустрия в Гърция, Димитрис Санопулус, CERTH, Гърция
 • Сравнително изследване по проекта E*CARE на мобилността и кариерата на учените, ст.н.с. II ст. Людмила Иванчева, БАН
13.00-14.00 Обедна пауза
14.00-15.30 Кръгла маса "Бариери за мобилността и кариерата на учените", модератор: Карина Ангелиева
 • Законодателни прегради пред сътрудничеството академия-индустрия и научната кариера, Десислава Кръстева, правна кантора "Димитров, Петров & Co"
 • Бариери: Ситуацията в България, доц. Елисавета Гурова, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ