Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
23 ноември 2009 г., ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, бул. Цариградско шосе 147, София 1784
Зала "Пирин"

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

14.00 Иновации в публичния сектор: Представяне на проектите на Столична община

Г-жа Надя Николова, Директор "Европейски програми и проекти", СО
14.15 Представяне на проект "PIMMS TRANSFER", за развитие на услугите по управление на градската мобилност, по програма INTERREG IV C
 1. Партньори
 2. Цели
 3. Дейности
Г-жа Мария Коспартова, Старши експерт "Европейски програми и проекти", СО
14.30 Представяне на добрите практики в управлението на градската мобилност на град Грац, Австрия
 1. Организация на градския транспорт
 2. Популяризиране на ГТ
 3. Разширение на трамвайната мрежа
 4. Обучение по колоездене на ученици
 5. Паркиране
Г-н Валери Велинов, Началник сектор "Текущ ремонт и поддръжка", СО
14.45 Представяне на добрите практики в управлението на градската мобилност на град Франкфурт, Германия
 1. Организация на градския транспорт
 2. Център за контрол на градския транспорт
 3. Център за контрол на трафика
 4. Център за градска мобилност
 5. Популяризиране на ГТ и колоезденето
 6. Планиране, тръжни процедури и качествен контрол
 7. Паркиране
 8. Вело таксита
Г-н Кристиян Димитров, Началник сектор "Инвестиционна дейност", СО
15.00 Представяне на добрите практики в управлението на градската мобилност на град Стокхолм, Швеция
 1. Училищни транспортни планове
 2. Такса задръстване
 3. Градско планиране и Регионален транспортен план
 4. Център за контрол на трафика
 5. Градски транспорт – обществени поръчки и Екологични превозни средства
Г-н Петър Несторов, Началник отдел "Организация и безопасност на движението", СО
15.15 Дискусия
15.45 Кафе пауза
16.15 Представяне на проект за Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Г-н Петър Трайков, Директор "Околна среда", СО
16.45 Дискусия
17.15 Обобщение
18.00 Коктейл
   
Дирекция "Европейски програми и проекти", Столична община
За контакт: +359 2 9377 547; mkospartova@sofia.bg
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ