Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Изнесено заседание на Клуб - Жени в индустрията на Научно-техническите съюзи

 

Водещ: проф. д-р инж. Снежанка Грозданова, Председател на Клуб "Жени в индустрията и науката" към НТС по машиностроене.

 

ПРОГРАМА НА ЗАСЕДАНИЕТО

София, 24 ноември 2009 г.,
Зала "Родопи", Интер експо център, София

  • Принципи за формиране на национални технологични платформи, ст.н.с.дикн Росица Чобанова, Икономически институт на БАН
  • Развитие на компетенции чрез иновационни технологии, доц. дтн Елена Шойкова, ТУ София
  • Джендър стериотипи в науката и джендър аспект на проектното финансиране, ст.н.с. д-р Николина Сретенова, Институт за философски изследвания – БАН
  • Условия за менажиране при реализацията на иновационни проекти, д-р Татяна Нанева, Институт за информационни технологии, БАН
  • Развитието на науката и иновациите – фактори за задържането на младите специалисти в България, маг. по психология Преслава Лилова, БЧК
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ