Що е то COTS и има ли почва у нас?

Общоприета дефиниция за COTS (Commercial Off-The-Self) няма.

Терминът  “COTS” има няколко значения:
Обикновено означава софуерен продукт, предлаган от фирма производител
Понякога означава вече съществуващ софтуерен компонент

Терминът “COTS-базирана система” също има няколко значения:
Всяка система, която е създадена частично или изцяло чрез интегриране на COTS софтуерни продукти като нейни компоненти 
Голям софтуерен продукт с множество модули (например: ERP системите, Oracle Financial)
Хетерогенна система от различни софтуерни компоненти

Какво е COTS продукт?
Продукт, който:
се продава, се предлага на лизинг или се разпространява чрез лицензиране
се предлага от производител, който извлича печалба (полза) от него
се поддържа и развива от производител, който запазва правата за интелектуална собственост
е наличен в множество идентични копия
се използва без модификации

Смятани за COTS продукти
Freeware/Shareware софтуер
“Печалбата/ползата” може да не бъде в паричен еквивалент, а в признание за качество на създадения продукт
Open source софтуер
Производител е общността. 

Причини да се използват COTS
Съществуват различни причини за засиления интерес към използване на COTS.
Добри причини
Благоразуми причини
Лоши причини

Някои добри причини
Да се поддържа най-високо технологично ниво на софтуерните системи
Да се редуцира времето за внедряване на системите, в частност информационни системи
Да се фокусира вниманието при създаване на сложна система върху съществените задачи, които тя трябва да изпълнява

Някои благоразумни причини:
Следват се заповеди, указания, правила, закони 
Има вероятност да се спестят средства (в дългосрочна перспектива)

Някои лоши причини:
“По-добре, по-евтино, по-бързо”
“COTS е отговорът”
“Ние можем да почиваме - производителите на COTS ще го направят”
“COTS ни позволява да прилагаме подхода plug&play”

.