Членство в WG-ECUA

Кой са потенциалните членове на WG-ECUA?
Какви са категориите членове в WG-ECUA?
Как можете да станете член на WG-ECUA?
Кой са потенциалните членове на WG-ECUA?
ECUA e форум на компании, които използват комерсиални софтуерни компоненти (COTS) в техните разработки и се интерсесуват от техническите, управленските, комерсиалните или правни аспекти на COTS-базираните разработки. 
Какви са категориите членове в WG-ECUA?
WG-ECUA има три категории членове:
Influencing members
Ordinary members
Collaborator members

Първата категория членове "Influencing members" са опитни потребители на COTS, които имат експертни познания в едно или повече направления относно COTS.

Втората категория членове "Ordinary members" са потребители на COTS или смятат, че използват COTS в техните разработки и имат интерес по отношение на COTS. 

Третата категория членове, наречена "Collaborator Members", имат мисията да привличат нови членове в работната група.

Как можете да станете член на WG-ECUA?
За да се присъедините към ECUA вие трябва само да попълните формуляр за членство. 

Формулярът можете да изпратите на посочения по-долу адрес или факс: 
1164, София
бул. Джеймс Баучър 5
ФМИ, катедра ИТ
факс:   +359 2 656157
 
Членството в групата е безплатно.
 
 
 
 

.