Информация за семинари
организирани в рамките на проект WG-ECUA

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
ще проведе на 11 юни 2002 г.
семинар на българските потребители на COTs
Първи семинар на ECUA
Време на провеждане 31 май - 1 юни 2001
Място на провеждане ESI, Замудио, Испания
Втори семинар на ECUA
Време на провеждане 12 - 14 ноември 2001
Място на провеждане Тhales Reasherch & Technology, Орсе, Франция
Трети семинар на ECUA
Време на провеждане 6 - 7 май 2002
Място на провеждане DELTA, Копенхаген, Дания
 
.