ECUA 
Общи проблеми, Съвместни решения

Работната група ECUA е мрежа от компании, които имат общи проблеми при използването на комерсиални софтуерни компоненти. Мрежата има Европейско разпространение, но е отворена за компании от цял свят.

Целта на проекта ECUA е създаването на Европейска работна група на потребителите на COTS, която да адресира общите проблеми на COTS потребителите, да се стреми към консенсус за тяхното решаване и да способства за постигане на значителен ефект върху пазара на COTS като цяло.

Европейска работна група на потребителите на COTS анализира общите проблеми от гледна точка на COTS потребителите и търси съвместни решения, които да защитават интересите на COTS потребителите в този нов развиващ се пазар.

Като крайна цел WG-ECUA се среми към увеличаване на конкурентно способността на тези компании, които интегрират комерсиални компоненти в техните софтуерни разработки.

.