Начало Теми Програма Презентации За контакти BG EN

 
   Информация за контакти

СУ "Св. Климент Охридски"
Център за европейски научноизследователски програми
бул."Цариградско шосе" 125, бл.2, ет.3, 1113 София
Тел.: (02) 9713509; Тел./Факс: (02) 9713543
E-mail: dorina@fmi.uni-sofia.bg

 
 

©2004 СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ