Начало Теми Програма Презентации За контакти BG EN

Темата за икономиката на знанието ще бъде разгледана в контекста на предстоящото членство на България в ЕС. Ставайки част от Европейското пространство, пред България се откриват много нови възможности, но и сериозни предизвикателства за по-голяма гъвкавост, адаптивност и иновативност на българската икономика.

   Основните акценти в програмата включват:

  • Теоретичните модели за анализ на икономиката на знанието
  • Иновациите и националната иновационна система като основа за създаване на икономика, базирана на знанието
  • Формирането на човешки, интелектуален и социален капитал
  • Информационната и комуникацинната инфрастуктура на икономиката на знанието
  • Икономическата среда и мерките за развитие на икономика на знанието в България.
 

©2004 СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ