Начало Теми Програма Презентации За контакти BG EN

Икономиката на знанието в България според Европейския иновационен скорборд,
ст.н.с. д-р Росица Чобанова, Икономически институт при БАН

Balanced score-card за изпълнението на стратегията за “електронното правителство”,
г-н Камен Спасов координатор, Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии, Министерски съвет/p>

Изграждане и запазване на е-умения,
г-жа Елисавета Гурова Център за технологии на информационното общество, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

е-България – измерване на готовността за участие в информационното общество,
г-н Тодор Ялъмов, координатор на Група за информационни технологии, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”

Преодоляване на недостига на умения за работа с ИКТ – базово условие за изграждане на икономика на знанието,
г-н Мартин Банков, мениджър “Образователни програми”, Майкрософт-България

Конкурентноспособност на българската икономика на основата на широко приложение на високи технологии,
г-жа Саша Безуханова, вицепрезидент, Българска международна стопанска асоциация

Конкурентоспособност на българската ИКТ индустрия,
Орлин Кузов, Директор Агенция “Развитие на съобщенията и на ИКТ”, МТС

Иновациите в услугите базирани на знанието,
г-н Георги Шарков, председател, БАСКОМ

Knowledge and Innovation in Central and Eastern Europe Trends and Issues,
Jean-Eric Aubert, World Bank Institute

Необходимост от интегрирана политика за изграждане на икономика на знанието,
г-н Руслан Стефанов, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията

Ролята на знанието и технологиите за постигане на икономически растеж,
г-н Минчо Каравастев, Българска народна банка

Финансова рамка за икономика на знанието,
г-н Любомир Дацов, заместник министър на финансите

Инвестиции в знанието – воля за растеж,
г-н Павел Езекиев, председател, Агенция за чуждестранни инвестиции

PRO INNO – възможности за коопериране в областта на научно-приложните изследвания между България и Германия,
г-жа Мария Стефанова-Павлова, изпълнителен директор, Център за иновации и технологичен трансфер – ГЛОБАЛ

Мрежи за технологичен трансфер,
г-н Георги Вутев, GIS Трансфер Център,
г-жа Стела Димитрова, Европейски иновационен център,
г-н Мирчо Мирчев, MSI-България и БСК – “Иновации за бизнеса”

Предизвикателствата пред образованието в икономиката на знанието,
Доц. Румен Николов, Факултет по математика и информатика СУ “Св. Климент Охридски”

Факторите за успех и неуспех на информационното общество в регионите на Европейския съюз,
г-жа Корина Паску, Европейска комисия, JRC-IPTS

Стойността на човешкия капитал и нематериалните активи,
г-н Марио Спатафора, генерален секретар на Италианската асоциация за банкови кадри, Финансова и банкова асоциация и професор в Римския университет

Макроикономически поглед към икономиката на знанието,
г-н Георги Стоев, Индъстри Уоч

Ролята на бизнес-инкубаторите за увеличаване на иновационния капацитет,
д-р Такис Дамаскопулос, изпълнителен директор, Европейски институт за интердисциплинарна научноизследователска дейност, Париж, Франция

©2004 СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ