Начало Теми Програма Презентации За контакти BG EN

 Участници
  • Министерства и държавни агенции
  • Парламент
  • Президентство
  • Бизнес асоциации
  • Академични среди
  • Неправителствени организации
  • Медии

Списък на регистрираните участници

Албена Расийска, Агенция за икономически анализи и прогнози

Александър Димитров, Бюро за икономически анализи, Българска търговско-промишлена палата

Андрей Лалов, Началник-отдел “Координация, планиране и програмиране”, Министерство на икономиката

Андриана Атанасова, Началник отдел, Дирекция “Политика в далекосъобщенията”, Министерство на транспорта и съобщенията

Ани Иванчева, Консултант, Център за европейско образование

Асен Захаридов, Държавен експерт, Министерски съвет

Асенка Христова, Управляващ съдружник, Индъстри Уоч Груп

Богиня Матеева, Зам.-главен редактор, Вестник “Бизнес вести”

Божидар Марков, Вестник “Бизнес вести”

Бойко Денчев, Директор, Дирекция “Програми за МСП и европейска интеграция”, Агенция за малки и средни предприятия

Боряна Иванова, Агенция за икономически анализи и прогнози

Васил Калканджиев, Директор НИС, СУ “Св.Климент Охридски”

Васил Христович, АПИС – България

Венета Герасимова, ИМСРИ

д-р Веселина Пеневска, Управител, Консултанска агенция Граал

Виктория Дамянова, Столична община

Вяра Ганчева, председател, Форум за устойчиво развитие “Фокус”

Галина Дойнова, Държавен експерт, Агенция за малки и средни предприятия

Георги Диков, Управител, Инкомтех ООД

Георги Михайлов, Експерт, Високи технологии и иновации, Център за икономическо развитие

Георги Стоев, Член на УС и изпълнителен директор, Българска търговско-промишлена палата

Даниела Калканджиева, Изследователски център “Проф. Балан”

Дарина Янакиева, International Human Resources

Десислава Николова, Съветник, Посолство на Великобритания - София

Димитър Събев, Редактор “Европейски перспективи”, Дневник Онлайн

Драгомир Константинов, Агенция за икономически анализи и прогнози

Драгослава Пефева, Проектен администратор, Координационен център по ИКУТ, Министерски съвет

Евгени Иванов, СУ “Св. Климент Охридски”

Евелина Илиева, Младши експерт, Дирекция “Информационно общество и информационни технологии”, Министерство на транспорта и съобщенията

Емануела Димитрова, Специалист обучение, IBM България

Емилия Радева, Министерство на икономиката

Зорница Ангелова, Министерство на транспорта и съобщенията

Иво Конов, Директор, Дирекция “Донорски програми”, Министерство на икономиката

Ирина Динкова, Министерство на транспорта и съобщенията и СУ "Св. Климент Охридски"

Ирина Радева, Научен сътрудник, Институт по информационни технологии

Йордан Иванов Василев, Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

Камен Колчев, Председател на СД, Елана Холдинг

Кирил Велев, Председател, Фондация “За българския предприемач”

Костадин Евстатиев, World Learning

проф. д-р Костадинка Симеонова, Директор, Център по наукознание и история на науките, БАН

Красимир Беневски, Програмен Директор, UNDP - България

Kрасимир Георчев, Директор Глобални услуги, IBM България

Красимира Димитрова, Министерство на транспорта и съобщенията

Кристина Христова, “Дневник Онлайн”

Латинка Разпопова, Старши експерт, Дирекция “Политика в далекосъобщенията”, Министерство на транспорта и съобщенията

д-р Лилия Павлова, Център по наукознание и история на науките, БАН

Лиляна Стоева, ЦНИН-БАН

Лъчезар Богданов, Управител, Индъстри Уоч

Лъчезар Борисов, Министерство на икономиката

Любомир Димитров, Директор “Макроикономически анализи”, Агенция за икономически анализи и прогнози

Любомир Харизанов, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”

Людмила Иванчева, ЦНИН-БАН

Мара Георгиева, Редактор, в-к "Капитал"

Мариана Димитрова, Държавен експерт, Министерство на образованието и науката

проф. Марин Петров, Преподавател, УНСС

Марина Стефанова, Информационен бюлетин “Стратегии”

Мария Герчева, Министерство на образованието и науката

Мария Донева, Асистент, НБУ-УМ

Мария Прохаска, Център за икономическо развитие

Мартин Граматиков, Фондация “Отворено общество”

Мат Браун, Директор за България, World Learning

Мая Котева, Представител на Делегацията на Европейската комисия по икономическите въпроси

Мая Русимова, Управител, Евроинформ ООД

Милена Ленева, NASSI International

доц. Мирослав Матеев, Началник отдел “Международни проекти и програми”, Институт по публична администрация и европейска интеграция

Наталия Димитрова, Център за изследване на демокрацията

Наталия Райкова, Агенция "Нат Рай"

доц. Невяна Пандова Танева, зам. р-л, Катедра”Икономика, индустиален инженеринг и мениджмънт”, Стопански факултет, Технически Университет - София

Неда Зарева-Тончева, Училище по мениджмънт, Нов Български Университет

Недка Недева, началник отдел, Агенция за развитие на ИКТ

Нели Стоянова, Началник сектор “Развитие на информационното общество”, Министерство на транспорта и съобщенията

Николай Георгиев, Информационен бюлетин “Стратегии”

Николай Герасимов, координатор, Координационен център за ИКУТ, Министерски съвет

Николай Ярмов, Главен Експерт – МСП, Американска агенция за международно развитие

д-р Олга Борисова, Директор, Образователни Програми, Американски университет в България

Олга Чернева, Началнок отдел РЗО, Министерство на транспорта и съобщенията

Orit Comay, NASSI International

Павлина Попова, Министерство на транспорта и съобщенията

Пенка Николова, Национална агенция за професионално обучение и квалификация

Пенка Радева, УНСС

Петя Цекова, Главен икономист, Обединена Българска Банка

Порф. Стоян Марков, CERN – Швейцария

Рая Стайкова, ЦНИН -БАН

доц. Светла Дренска, Директор, НБУ-УМ

Светлана Георгиева Желева, Репортер, Вестник “Бизнес вести”

Силвия Илиева, Институт по паралелна обработка на информацията, Българска академия на науките

Соня Вайс, Ръководител “Човешки ресурси”, Алианц България

Станислава Гатева, Специалист, Евроинформ ООД

доц. д-р Стати Статев, Зам. ректор по учебната дейност, Университет за национално и световно стопанство

Стоян Боев, Директор, Интер – Консулт България ООД

Тотка Чернаева, Н-к отдел “Технологии на информационното общество”, Министерство на транспорта и съобщенията

Улрих Боес, URSIT Ltd.

Христо Нешев, Тотал Консулт ООД

Христо Трайков, Алианс за стратегии и развитие на информационното общество

Цветана Панова, Ръководител сектор “Следдипломна квалификация”, СУ “Св. Климент Охридски”

Цветанка Панова, Информационен мениджър, Британски съвет

Янита Стефанова Жеркова, Старши експерт, Министерство на образованието и науката

©2004 СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ